Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk.

BIG-registratie

Ik ben GZ-psycholoog. Mijn BIG nummer is 09930111525.

Klachten

Heb je klachten over mij of de behandeling, probeer deze dan eerst met mij bespreekbaar te maken. Als we er samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met de klachtencommissie van mijn beroepsvereniging het NIP. Vul het klachtenformulier van het NIP in en mail deze naar nip@klachtencompany.nl.

Privacy

Je NAW-gegevens worden alleen gebruikt voor de therapie, zoals voor het maken van een afspraak. Je NAW-gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Als GZ-psycholoog heb ik een beroepsgeheim. Dit betekent dat ik alleen informatie deel met derden als jij hier toestemming voor geeft. Ik houd een dossier bij van de behandeling en ben verplicht deze vijftien jaar te bewaren.

Ik verstrek geen gegevens aan de zorgverzekeraar zoals je diagnose of behandelplan als jij dit niet wilt. Hiervoor tekenen we aan het begin van de behandeling een privacyverklaring.